CONTRIBUTIE

Tijdens de ledenvergadering van 8 april 2019 is een contributieverhoging van €0,30 goedgekeurd door de leden. De nieuwe tarieven gaan in m.i.v. 1 mei 2019.


*Vanaf de leeftijd van 21 jaar ben je een senior, tot 21 jaar betaal je de contributie voor junior lid


Strippenkaart:
Indien u geen lid wordt maar liever gebruik wilt maken van de strippenkaart dan volgen hieronder de prijzen:
10 strippen € 46,50
Tevens betaalt u 1 keer per jaar de bondscontributie.

De strippenkaarten kunnen gebruikt worden voor: Zumba, Pilates, Callanetics, Aerobic/steps, BB training.

Voordelen: Uw les gaat niet verloren als u een keer niet kunt en er is geen opzegtermijn.
Nadeel: Strippenkaart is duurder dan een lidmaatschap.
De vereniging verleent geen restitutie voor (gedeeltelijk) ongebruikte strippenkaarten.

INSCHRIJFGELD
Per 1 mei 2013 betalen nieuwe leden bij inschrijving €5,- inschrijfgeld.

BONDSCONTRIBUTIE 2020:
Bondscontributie 3 tot 16 jaar € 22,60    
Bondscontributie 16+ € 27,80

De bondscontributie is inclusief een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
Betaling is mogelijk per (maandelijkse) overschrijving naar bankrekening NL39RABO0306605295 of automatische incasso. Machtigingsformulier kunt u aanvragen bij de penningmeester.
Bij niet tijdige betaling ontvangt u een aanmaning. Helaas gebeurt dit nog te vaak en daarom zijn wij genoodzaakt om bij deze aanmaning een boete van € 1,50 te declareren.

Aanmeldingsformulieren: inleveren/ophalen bij de leiding
Om lid te worden van de vereniging dient u een aanmeldingsformulier in te vullen. Deze is te verkrijgen bij de leiding. Het aanmeldingsformulier kunt u ingevuld weer inleveren op de les. De eerste 3 lessen zijn gratis.

Opzeggingen: schriftelijk of via de mail, bij de ledenadministratie. Het opzeggen van uw lidmaatschap is mogelijk per kwartaal.
Ledenadministratie: tijdelijke honneurs bij onze leiding Alie Katuin, te bereiken via onze mail: svblijham@hotmail.com of via alie.katuin@hetnet.nl



Jeugdfonds sport en cultuur.

Lukt het niet om de maandelijkse contributie op te brengen en wilt u wel graag dat uw kind lid wordt van SV Blijham? Neemt u dan contact op met het jeugdfonds sport en cultuur. Dit fonds is speciaal voor kinderen waar de financiele situatie een belemmering vormt om te kunnen sporten. Zij bieden een tegemoetkoming of zelfs complete vergoeding van de contributie.