AVG verklaring

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat SV Blijham het AVG-programma heeft doorlopen en dat SVBlijham zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft SV Blijham kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wette voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door SV Blijham zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 11-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bovenstaande AVG verklaring hebben wij verkregen omdat wij ons uiterste best doen om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van onze leden.

Het volledige document ligt ter inzage bij onze ledenadministratie