CONTRIBUTIE

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 december 2022 heeft de AVL ingestemd met de nieuwe contributie, met ingang van 01-01-2023

De contributie wordt maandelijks rondom de 20e via automatische incasso afgeschreven.

De bondscontributie (voor de turnsters) wordt 1x per kwartaal via automatische incasso afgeschreven.

 


Lid worden
Om lid te worden van de vereniging dient u een aanmeldingsformulier in te vullen. Deze is te verkrijgen bij de leiding of is hier te downloaden >>> inschrijfformulier2023.pdf <<<
Het aanmeldingsformulier kunt u ingevuld weer inleveren bij Jose Klooster tijdens de les. De eerste 3 lessen zijn gratis.

Opzeggingen: schriftelijk of via de mail, bij de ledenadministratie. Het opzeggen van uw lidmaatschap is mogelijk per maand.

Is de opzegging voor de 10e van de maand dan zal alleen de betreffende maand nog worden geïncasserd, na de 10de van de maand zal de daaropvolgende maand ook nog worden geïncasserd.  
Ledenadministratie: Gijs Tielemans, te bereiken via onze mail: svblijham@hotmail.com


 

Jeugdfonds sport en cultuur.

Lukt het niet om de maandelijkse contributie op te brengen en wilt u wel graag dat uw kind lid wordt van SV Blijham? Neemt u dan contact op met het jeugdfonds sport en cultuur. Dit fonds is speciaal voor kinderen waar de financiele situatie een belemmering vormt om te kunnen sporten. Zij bieden een tegemoetkoming of zelfs complete vergoeding van de contributie.