Hitte protocol 

Wanneer de temperatuur 27 graden of hoger is gaan de lesen NIET door.